+48 58 301 62 91 handlowy@cemet.com.pl

Uruchomienie nowej maszyny – wytaczarka CNC

31 gru, 2014 | Aktualności


W 2014 roku uruchomiliśmy nową maszynę do obróbki metalu WYTACZARKĘ CNC – produkcji TOS Varnsdorf
Główne parametry wytaczarki:
– średnica wrzeciona: 130
– wymiary stołu obrotowego: 1800 x 2500 o nośności 12 ton
– przejazd stołu w osi: X – 4000, Y – 2500, Z – 1600

Uruchomienie tej wytaczarki dało możliwość obróbki konstrukcji płaskich i przestronnych o dużych wymiarach. Zapraszamy Państwa do składania zapytań ofertowych na wykonanie korpusów maszyn, ram, płyt, fundamentów stalowych i wiele innych wyrobów. Wykonujemy też inne procesy produkcyjne, cięcie, gięcie, montaż, spawanie, czyszczenie śrutem i malowanie.

Zakup wytaczarki z wyposażeniem typ WHQ 13 CNC został zrealizowany w ramach projektu „Zakup zaawansowanej technologicznie wytaczarki szansą na podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa CEMET Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa).

Tytuł projektu: „Zakup zaawansowanej technologicznie wytaczarki szansą na podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa CEMET Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo CEMET Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-015/13-00
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP, Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.678.420,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.367.920,00 PLN
Kwota dofinansowania Projektu: 400.000,00 PLN
Poziom dofinansowania: 29,24 %
Kwota współfinansowania ze środków EFRR: 400.000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 31.10.2014

Share This