+48 58 301 62 91 handlowy@cemet.com.pl

OFERTA

WENTYLATOROWE CHŁODNIE WODY

Zaletami naszych rozwiązań są:

 • Wysoka wydajność
 • Niskie zużycie energii
 • Produkt przyjazny środowisku
 • Prosta konstrukcja zapewniająca dużą niezawodność
 • Bezosobowa obsługa

Szybki kontakt

DZIAŁ HANDLOWY
+48 58 301 41 68

E-MAIL
handlowy@cemet.com.pl

Współczesne warunki, takie jak deficyt wody, względy ekonomiczne oraz przepisy ochrony środowiska naturalnego zmuszają odbiorców do korzystania z wody w sposób bardziej ekonomiczny i zmniejszenia jej zużycia. Oszczędność wody w procesach technologicznych można uzyskać poprzez budowę obiegów zamkniętych, w których jest ona wielokrotne wykorzystywana. Korzystanie z obiegów zamkniętych jest zarówno mniej szkodliwe dla środowiska, jak i tańsze niż usuwanie raz wykorzystanej wody do kanalizacji, rzek albo mórz. Chłodnie kominowe odgrywają kluczową rolę w cyklach zamkniętych przepływu wody, zmniejszając temperaturę wody stosowanej do schładzania maszyn i w procesach przemysłowych oraz umożliwiając ponowne jej wykorzystanie do chłodzenia.

Typowe obszary zastosowań:

 • Elektrownie
 • Zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Przemysł rolniczy, w szczególności: mleczarnie, cukrownie, browary i zakłady przetwórstwa owoców
 • Zakłady celulozowe
 • Zakłady chemiczne
 • Rafinerie
 • Inne branże, które używają maszyn i instalacji przemysłowych, które wymagają chłodzenia wodnego

Konstrukcja i zasada działania: Działanie chłodni polega na schładzaniu gorącej wody powietrzem przy bezpośrednim kontakcie tych czynników. Woda przeznaczona do schłodzenia doprowadzana jest króćcem dolotowym i rozpylana przez dysze nad pakietami kontaktowymi. Następnie grawitacyjnie opada, spotykając kanałach wypełnień przeciw-strumień powietrza zassany przez szczytowy wentylator z dolnych okien wlotowych powietrza. Podczas kontaktu tych dwóch czynników powietrze przejmuje ciepło od wody poprzez procesy wymuszonej konwekcji. Schłodzona woda opada do zbiornika umieszczonego w dolnej części urządzenia, skąd może zostać przepompowana powrotem do wymagającej schładzania instalacji.

Nasze Wentylatorowe Chłodnie Wody:

REALIZACJE

Share This