+48 58 301 62 91 handlowy@cemet.com.pl

Dotacja na kapitał obrotowy

13 paź, 2020 | Aktualności


Informujemy że firma Przedsiębiorstwo Cemet Ltd. Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy:   POIR.03.04.00-22-0395/20-00

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 298 606,23 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 298 606,23 PLN

Share This