+48 58 301 62 91 handlowy@cemet.com.pl

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

6 gru, 2017 | Przetargi

Termin składania ofert 14.12.2017 r., godzina 16:00
Kontakt Grzegorz Lewandowski

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017

na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Spółka CEMET Ltd zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług badawczo-rozwojowych, zgodnie z treścią zapytania załączonego poniżej w formacie pdf.

Zapytanie nr 1/12/2017

Formularze do wypełnienia przy złożeniu oferty:

Załącznik nr 1 Formularz odpowiedzi na Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Share This