+48 58 301 62 91 handlowy@cemet.com.pl

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

23 maj, 2016 | Przetargi

Termin składania ofert 13.05.2016 r.
Kontakt t.kesicki@cemet.com.pl

Przedsiębiorstwo Cemet Ltd. wspólnie z Politechniką Gdańską realizuje projekt w ramach programu Blue-Gas – Polski Gaz Łupkowy, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z zadań projektu jest wykonanie prototypów narzędzia „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom”.

  1. Prosimy o złożenie oferty na wykonanie elementów narzędzia ze stopu aluminium, na podstawie rysunków, które dostarczymy na zapytanie. Ilość elementów 8 szt. = 1 kpl.
  2. Wybór wykonawcy odbędzie się z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
    – Cena za elementy – 70%
    – Termin wykonania – 20%
    – Doświadczenie oferenta w obróbce na frezarce pięcioosiowej – 10%
Share This